Gekochte Garnelen

26/30 gefroren gekocht­ geschält

Art.-Nr.: 31 159 353

1000-g-­Beutel

19,99 *

inkl. MwSt. 20,99 €

gültig bis 2. Dezember 2020

800-g-Beutel

15,49 *

inkl. MwSt. 16,26 €

gültig bis 2. Dezember 2020

Art.-Nr.: 95 607 438

1000-g-Beutel

12,99 *

inkl. MwSt. 13,64 €

gültig bis 2. Dezember 2020

1000-g-Beutel

7,99 *

inkl. MwSt. 8,39 €

gültig bis 2. Dezember 2020

500-g-Beutel

5,49 *

inkl. MwSt. 5,76 €

gültig bis 2. Dezember 2020

800-g-Beutel

23,99 *

inkl. MwSt. 25,19 €

gültig bis 2. Dezember 2020

800-g-­Beutel

19,99 *

inkl. MwSt. 20,99 €

gültig bis 2. Dezember 2020

gekocht, geschält gefroren

Art.-Nr.: 40 012 825

800-g-­Packung

19,79 *

inkl. MwSt. 20,78 €

gültig bis 2. Dezember 2020

1000-g-Beutel

10,99 *

inkl. MwSt. 11,54 €

gültig bis 2. Dezember 2020

verschiedene Sorten gefroren, gekocht, geschält

Art.-Nr.: 27 519 388

250 – 300-g-Beutel

7,99 *

inkl. MwSt. 8,39 €

gültig bis 2. Dezember 2020

Art.-Nr.: 94 111 853

1000-g-Beutel

13,49 *

inkl. MwSt. 14,16 €

gültig bis 2. Dezember 2020

Art.-Nr.: 25 303 314

800-g-­Beutel

17,99 *

inkl. MwSt. 18,89 €

gültig bis 2. Dezember 2020

Art.-Nr.: 53 711 578

800-g-­Beutel

18,99 *

inkl. MwSt. 19,94 €

gültig bis 2. Dezember 2020

Art.-Nr.: 84 940 022

1000-g-Beutel

23,99 *

inkl. MwSt. 25,19 €

gültig bis 2. Dezember 2020

Art.-Nr.: 27 529 908

330-g-Beutel

7,99 *

inkl. MwSt. 8,39 €

gültig bis 2. Dezember 2020